Regnskabsassistance

Bogholderi og rapportering

Rapporteringen er den del af bogholderiet som giver dig værdi.

 

Når bogholderen omhyggeligt har placeret alle posteringer på de rigtige konti, skal du have en rapportering, der giver dig et præcis svar på de spørgsmål du har. Sammen vurderer vi hvilke succesfaktorer og nøgletal du kan bruge til at styre virksomheden efter.

Her under kan du se hvad vi tager os af:

Vi står for det samlede bogholderi omfattende:
 • Finansbogholderi
 • Debitor / kreditorstyring
 • Afstemninger
 • Indberetning til SKAT
 • Lønadministration
 • Almindelig administration af din virksomhed
Vi udarbejder en budgetopfølgningsmodel indeholdende:
 • Driftsbudget
 • Likviditetsbudget
 • Balancebudget
 • Specifikationer
 • Forecast
 • Direktions-/bestyrelsesrapport

I fællesskab kan vi simulere forskellige
situationer

 • Skal vi skrue op eller ned for omkostningerne
 • Skal vi fremskynde eller udskyde investeringerne ?
 • Hvornår kan vi ansætte den næste medarbejder ?
 • Skal vi outsource og gøre virksomheden skalerbar ?
 • Hvordan er følsomheden i omsætning og dækningsgrad ?
 • Hvad er der af risici og succesfaktorer ?

Ring for et uforpligtende møde – så finder vi den bedste løsning for netop dig og din virksomhed.