Økonomistyring

Økonomistyring

De fleste virksomheder har som regel helt styr på deres bogholderi. De færreste benytter sig dog af de data som bogholderen har puttet i systemet.

 

 

Økonomifunktionen giver først værdi når alle informationerne fra systemet kommer ud igen igennem en rapportering.

 

En god rapportering er grundlaget for alle vigtige beslutninger. Rapporteringen skal være kortfattet og præcis, så du kan se alle forecast, nøgletal og KPI’er.

 

På denne måde kan vi sammen optimere din virksomhed bedst muligt.