Økonomi & Regnskab

Økonomi & Regnskab

Vores kompetencer er at løse alle opgaver i jeres økonomifunktion. Vores mangeårige erfaring gør at vi besidder alle økonomifunktionens kompetencer – lige fra bogholderen til CFO’en. Vores mål er at være en fleksibel samarbejdspartner som jeres eksterne økonomifunktion og samtidig kan vi også yde assistance til mere specifikke opgaver.

 

Rapporteringen er den del af bogholderiet som giver dig værdi.

 

Når bogholderen omhyggeligt har placeret alle posteringer på de rigtige konti, skal du have en rapportering, der giver dig et præcis svar på de spørgsmål du har. Sammen vurderer vi hvilke succesfaktorer og nøgletal du kan bruge til at styre virksomheden efter.

Bogholderi

VI STÅR FOR DET SAMLEDE BOGHOLDERI

 

  • Finansbogholderi
  • Debitor / kreditorstyring
  • Afstemninger
  • Indberetning til SKAT
  • Almindelig administration af din virksomhed

Rapportering

De fleste virksomheder har som regel helt styr på deres bogholderi. De færreste benytter sig dog af de data som bogholderen har puttet i systemet.

 

Økonomifunktionen giver først værdi når alle informationerne fra systemet kommer ud igen igennem en rapportering.

 

En god rapportering er grundlaget for alle vigtige beslutninger. Rapporteringen skal være kortfattet og præcis, så du kan se alle forecast, nøgletal og KPI’er.

 

På denne måde kan vi sammen optimere din virksomhed bedst muligt.

Regnskab

Vi sørger for at udarbejde jeres regnskab ved årsafslutning eller gør jeres materiale klar til revisoren. Dette afhænger om hvorvidt I har revisionspligt eller ej.

 

Vi hjælper vores kunder med årsregnskaberne og indberetningen til de offentlige myndigheder. Hvis der er behov for en revisor, sørger vi for, at de får et revisionsmateriale med alle relevante afstemninger og dokumentation.

OPTIMERING AF RUTINER OG ARBEJDSGANGE

i gør som vi altid har gjort – du kender ordsproget, og vi gør det ofte uden at tænke på om noget kunne gøres lettere og hurtigere.

 

Det kan også være svært, når dagligdagen flyver af sted og man ikke har overskud til at sætte sig op i helikopteren og se ned på virksomheden.

 

Faktisk er det i nogle tilfælde umuligt at se mulighederne, fordi du kender din branche/virksomhed ”for” godt.

 

Vi har god erfaring med at sidde i helikopteren og har aldrig erfaret ikke at tjene vores eget honorar hjem flere gange.

IMPLEMENTERING AF NYE IT-SYSTEMER?

Hvis der går for lang tid fra du efterspørger en information til du får den, skyldes det typisk uhensigtsmæssige arbejdsgange, processer eller IT-systemer.

 

Vi gennemgår hele processen og afleverer en fyldestgørende rapport der viser årsager til problemerne og løsningen.

 

Kernen i dit system skal være økonomisystemet. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er det vigtigste system, men det er vigtigt at det kan integreres med de andre systemer du har behov for.

 

De vigtigste systemer der dem som du bruger i dagligdagen. Typen af din virksomhed og flowet du skal have dine informationer afgør valget af systemerne.

 

Vi fungerer som projektleder og sikrer at alle systemer bliver integreret og oprettet med stamdata så de er køreklare.